Massage en body-wellness.

06 838 93 886 info@mi-wellness.nl

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Mi-Wellness praktijk

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle verrichtingen gegeven in de praktijk van Mi-Wellness. 1. Uw persoonlijke en medische gegevens worden zonder uw toestemming nooit verstrekt aan derden. 2. U kunt tot uiterlijk tot 24 uur voor de afspraak kosteloos annuleren. Dit geschied enkel door het bellen naar het telefoonnummer dat bij u bekend is van MI-Wellness: 06 – 83893886 of welke in uw bevestigingsemail toegestuurd is. Indien wij op dat moment niet bereikbaar zijn dan kunt u uw bericht achterlaten op de voicemail. U ontvangt altijd een bevestiging van uw annulering. Dit kan telefonisch of per e-mail plaatsvinden. Heeft u geen bevestiging van ons ontvangen dan hebben wij uw annulering niet ontvangen. Geannuleerde afspraken korter dan 48u voor de afspraak worden volledig in rekening gebracht. 3. Voor de eerste behandeling of indien de laatste behandeling meer dan 6 maanden geleden is, zal er een anamneseformulier ingevuld moeten worden. Indien U ons niet, of niet volledig, informeert ter zake van ziektes, blessures e.d. aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid indien daardoor lichamelijk, geestelijk of anderszins schade mocht ontstaan. 4. Voor alle duidelijkheid: een (sport)masseur is geen arts en is dus niet medisch geschoold. Derhalve mag een( sport)masseur geen diagnose stellen. 5. Betaling geschiedt ter plaatse contant of via de aanwezige pinautomaat. 6. Mi-Wellness zal zich inspannen het resultaat te behalen zoals dat is besproken. Enige garantie wordt niet gegeven. 7. Mi-Wellness aanvaardt geen enkele aansprakelijk voor schade die mede zou kunnen zijn ontstaan door degegeven massage, tenzij aantoonbaar sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de (sport)masseur. 8. Voor schade ontstaan door massage en die mede voortvloeit uit niet door cliรซnt genoemde symptomen,blessures of aandoeningen, is Mi-Wellness nimmer aansprakelijk. 9. Mi-Wellness kan te allen tijde (verdere) behandeling staken indien naar het oordeel van de (sport)masseur dit geboden is bijvoorbeeld wegens medische symptomen of redenen, zoals (bij wijze van voorbeeld): Hartklachten, slechte algehele gezondheid, infectieziekten [griep], koorts, trombose, besmettelijke huidziekten, steenpuisten, ernstige rugpijn, zware vermoeidheid. Raadpleeg bij twijfel altijd eerst uw huisarts of specialist. 10. Hebt U klachten of opmerkingen? Meldt ons dat liefst binnen 48 uur na de massage via info@mi-wellness.nl. 11. Mi-Wellness voldoet aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Mi-Wellness is aangesloten bij het NIBIG, aansluitnummer: Dit betekent dat Mi-Wellness: * is aangesloten bij Geschilleninstantie Zorggeschil (art. 18 Wkkgz) * beschikt over een klachtenprocedure (art. 13 Wkkgz) * beschikt op afroepbasis over een klachtenfunctionaris via Quasir (art. 15 Wkkgz)