Massage en Wellness.

06 838 93 886 info@mi-wellness.nl

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Mi-Wellness praktijk

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle verrichtingen gegeven in de praktijk van Mi-Wellness.

1. Uw persoonlijke en medische gegevens worden zonder uw toestemming nooit verstrekt aan derden.

2. U kunt tot uiterlijk tot 24 uur voor de afspraak kosteloos annuleren. Dit kan door het bellen naar het telefoonnummer van Mi-Wellness: 06 – 83893886 of via de link in uw bevestigings- e-mail is. Indien wij op dat moment niet bereikbaar zijn dan kunt u uw bericht achterlaten op de voicemail. U ontvangt altijd een bevestiging van uw annulering. Heeft u geen bevestiging van de annulering van ons ontvangen dan hebben wij uw annulering niet ontvangen. Geannuleerde afspraken korter dan 24 uur voor de afspraak worden volledig in rekening gebracht.

3. Voor de eerste behandeling of indien de laatste behandeling meer dan 6 maanden geleden is, zal er een anamneseformulier(intakeformulier) ingevuld moeten worden. Indien u ons niet, of niet volledig, informeert ter zake van ziektes, blessures e.d. aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid ,indien daardoor lichamelijk, geestelijk of anderszins schade mocht ontstaan.

4. Voor alle duidelijkheid: een (sport)masseur is geen arts en is dus niet medisch geschoold. Derhalve mag een( sport)masseur geen diagnose stellen.

5. Betaling kan vooraf online, of ter plaatse contant of via de aanwezige pinautomaat.

6. Mi-Wellness zal zich inspannen het resultaat te behalen zoals dat is besproken. Enige garantie wordt niet gegeven.

7. Mi-Wellness aanvaardt geen enkele aansprakelijk voor schade die mede zou kunnen zijn ontstaan door de gegeven massage, tenzij aantoonbaar sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de (sport)masseur.

8. Voor schade ontstaan door massage en die mede voortvloeit uit niet door cliënt genoemde symptomen,blessures of aandoeningen, is Mi-Wellness nimmer aansprakelijk.

9. Mi-Wellness kan te allen tijde (verdere) behandeling staken indien naar het oordeel van de (sport)masseur dit geboden is bijvoorbeeld wegens medische symptomen of redenen, zoals (bij wijze van voorbeeld): Hartklachten, slechte algehele gezondheid, infectieziekten [griep], koorts, trombose, besmettelijke huidziekten, steenpuisten, ernstige rugpijn, zware vermoeidheid. Raadpleeg bij twijfel altijd eerst uw huisarts of specialist.

10. Heeft u klachten of opmerkingen? Laat dit dan het liefst zo snel mogelijk na de massage weten, zodat we dit samen kunnen bespreken. Mocht dit niet lukken, dan stuur u de klacht liefst binnen 48 uur na de massage via info@mi-wellness.nl.

11. Mi-Wellness voldoet aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, wij zijn  aangesloten bij het NIBIG, aansluitnummer:

Dit betekent dat Mi-Wellness: * is aangesloten bij Geschilleninstantie Zorggeschil (art. 18 Wkkgz) * beschikt over een klachtenprocedure (art. 13 Wkkgz) * beschikt op afroepbasis over een klachtenfunctionaris via Quasir (art. 15 Wkkgz)