Algemene voorwaarden Mi-Wellness praktijk

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle verrichtingen gegeven in de praktijk van Mi-Wellness of op een andere locatie waar Mi-Wellness haar diensten verleend op dat moment.

 1. Uw persoonlijke en medische gegevens worden zonder uw toestemming nooit verstrekt aan derden.
 2. U kunt tot uiterlijk tot 24 uur voor de afspraak kosteloos annuleren. Dit kan door te bellen naar telefoonnummer 06-83893886. Tijdens een behandeling wordt de telefoon niet beantwoord en kunt u uw bericht inspreken op de voicemail. U ontvangt altijd een bevestiging van uw annulering. Dit kan telefonisch of per e-mail plaatsvinden. Heeft u geen bevestiging van ons ontvangen dan hebben wij uw annulering niet ontvangen. Geannuleerde afspraken korter dan 48u voor de afspraak worden volledig in rekening gebracht.
 3. Voor de eerste behandeling of indien de laatste behandeling meer dan 6 maanden geleden is, wordt er opnieuw een intakeformulier verstuurd of voor de behandeling ingevuld moeten worden. Indien u ons niet, of niet volledig, informeert over ziektes, blessures en dergelijke zijn wij op geen enkele manier aansprakelijkheid, mocht daardoor lichamelijk, geestelijk of anderszins schade ontstaan.
 4. Voor alle duidelijkheid: een (sport)masseur is geen arts en is dus niet medisch geschoold. Derhalve mag een( sport)masseur geen diagnose stellen.
 5. Betaling geschiedt ter plaatse contant of via de aanwezige pinautomaat of via overmaken per bank.
 6. Mi-Wellness zal zich inspannen het resultaat te behalen zoals dat is besproken. Garantie kan niet worden gegeven.
 7. Mi-Wellness aanvaardt geen enkele aansprakelijk voor schade die mede zou kunnen zijn ontstaan door de gegeven massage, tenzij aantoonbaar sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de (sport)masseur.
 8. Voor schade ontstaan door massage en die mede voortvloeit uit niet door cliënt genoemde symptomen,blessures of aandoeningen, is Mi-Wellness nimmer aansprakelijk.
 9. Mi-Wellness kan te allen tijde (verdere) behandeling staken indien naar het oordeel van de (sport)masseur dit geboden is bijvoorbeeld wegens medische symptomen of redenen, zoals (bij wijze van voorbeeld): Hartklachten, slechte algehele gezondheid, infectieziekten [griep], koorts, trombose, besmettelijke huidziekten, steenpuisten, ernstige rugpijn, zware vermoeidheid.
  Raadpleeg bij twijfel altijd eerst uw huisarts of specialist.
 10. Hebt U klachten of opmerkingen? Meldt ons dat liefst binnen 24 uur na de massage via info@mi-wellness.nl

Privacy- en cookieverklaring 2021

Persoonsgegevens die wij verwerken

Mi-Wellness verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gezondheidsgegevens

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens
Mi-Wellness verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen we om uw toestemming door middel van een toestemmingsformulier.

Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.

Waarom we gegevens nodig hebben

Mi-Wellness verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Inboeken van uw online afspraken
 • Eventueel doorverwijzen naar andere specialist.

Hoe lang we gegevens bewaren
Mi-Wellness zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn: 2 jaar

Delen met anderen
Mi-Wellness deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
Mi-Wellness blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek
Mi-Wellness gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@mi-wellness.nl. Mi-Wellness zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
Mi-Wellness neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@mi-wellness.nl.

Contactgegevens
Wanneer u contact wilt opnemen met Mi-Wellness, kunt u ons als volgt bereiken:

Straatnaam en nummer: (alleen op afspraak) Ledaplantsoen 35
Postcode en plaats: 7321 ES Apeldoorn
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 62850962
Telefoonnummer: 06 – 838 93 886
E-mailadres: info@mi-wellness.nl